1 2 3 4 5 6 7

YesripYolunda | İslam Dini Hakkında Herşey

DİNİ SORU VE CEVAPLAR

DİNİ SORU VE CEVAPLAR


 
 • Müslümanmısın?

 • Elhamdülillah Müslümanım.

 • Müslümanım demenin manası nedir?

 • Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.

 •  Din nedir?

 • Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.

 • İslam nedir?

 • Peygamber Efendimizin tebliğ buyurduğu hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, onları bütün hayatında yaşamaktır.

   • İman Nedir? Veya İnanç Nedir?

   • Hz.Peygamber’in, Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir.

   • Ne zamandan beri Müslümansın?

   • "Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım

   • "Bela" zamanı neye derler?

   • Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben:
    - Elestü birabbiküm (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu.
    Onlar da:
    - Bela (Evet Rabbimizsin) dediler.
    O zamandan beri Müslümanım demektir.

   •  
   • Rabbin kimdir? 

     
   • Allah

     
   • Seni kim yarattı? 
     
   • Allah 

     
   • Sen kimin kulusun ? 

     
   • Allah'ın kuluyum.

     
   • Allah kaçtır diyenlere ne dersin? 

     
   • Allah birdir derim.

     
   • Allah'ın bir olduğuna delilin nedir? 

     
   • Sure-i İhlas'ın ilk ayeti kerimesidir.

     
   • Bunun manası nedir? 

     
   • Sen söyleki ey Habibim Allah birdir.

     
   • Allah'ın varlığına akli delilin nedir? 

     
   • Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.

     
   • Allah'ın zatı hakkında düşünce caiz midir?
     
   • Caiz değildir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür

     
   • Nereden geldin, nereye gideceksin?

     
   • Allah'dan geldim, Allah'a gideceğim

     
   • Niçin geldin? 

     
   •  Allah'a kulluk için

     
   • İman-ı yeis nedir? 

     
   • Firavun gibi ölürken iman etmektir.

     
   • Bu iman muteber midir? 

     
   • Değildir.

     
   • Tevbei yeis nedir?

     
   • İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.

     
   • Bu tevbe muteber midir? 

     
   • Muteberdir.

     
   • Dinin hangi dindir? 

     
   • İslam dinidir.

     
   • Kitabın hangi kitaptır?                   

     
   •  Kur'an'dır

     
   • Kıblen neresidir?

     
   • Kabe-i Muazzamadır.

     
   • Kimin zürriyetindensin?

     
   • Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim.

     
   • Kimin milletindensin?

     
   • İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim.

     
   • Kimin ümmetindensin?

     
   • Muhammed Aleyhisselamın.

   • Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?

   • Mekke'de doğdu. Elli yaşından sonra Medine'ye hicret etti. Şimdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra" sındadır.

   •  Peygamberimizin kaç adı vardır?

   • Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.

   • Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?

   • Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

   • Peygamberimizin babasının adı nedir?

    Abdullah'tır.
Link Takas Bs-Aktif Link Takas Pinoki Hackerten Link Takas
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol