1 2 3 4 5 6 7

YesripYolunda | İslam Dini Hakkında Herşey

DİNİ SORU VE CEVAPLAR3

 

DİNİ SORU VE CEVAPLAR-3

 •  

  Kabir suali kime sorulmaz?

 • Peygamberlere, çocuklara ve delilere

 •  

  Abdest Nedir?

 •  Dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla beraber ayakların temiz su ile yıkanması ve başın meshedilmesidir.

 •  

  Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayarmısınız?

 • Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak C) Unutmak.

 •  

  Sehiv (Yanılma) Secdesi Ne Demektir?

 •  

    Yanılma, unutma veya dalgınlık gibi haller nedeniyle namazın farzlarından birinin  ertelenmesi, vaciplerinden birinin terk
       edilmesi veya ertelenmesi durumunda namazın sonunda yapılan secdedir.

 •  

   Rekat Nedir?

 •  Namazın kıyam, rükû ve secdelerinden oluşan her bir bölümüdür.

 •  

   Secde Nedir?

 •  Namaz kılanın, ayak parmaklarını, dizlerini, ellerini, alnını ve burnunu yere koyması ile oluşan durumdur.

 •  

  Rükû Nedir?

 •   Namazda eller dizlere erecek ve sırt ile baş, düz bir satıh oluşturacak biçimde öne doğru eğilmektir.

 •  

    Tahiyyata oturmak Ne Demektir?

 •   Namazların ikinci ve son rekatından sonra tahiyyât duasını okuyacak kadar bir süre oturmaktır 

 •  

  Terâvih Namazı Nedir? 

   
 • Ramazan ayında , yatsı namazından sonra kılınan sünnet bir namazdır.

   
 •  

  İmsak Nedir? 

   
 • Oruç niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişki gibi orucu bozan şeylerden uzak durmaktır.

   
 •  

  İftar Nedir? 

   
 • Oruç açmaktır.

   
 •  

   Sahur Nedir? 

   
 •  İkinci tan yeri ağarmasından az önceki vakit ve bu vakitte yenen yemektir.

   
 •  

  Orucun Kazası Ne Demektir? 

   
 • Vaktinde tutulamayan oruçların daha sonra gününe gün olarak tutulmasıdır.

 •  

   Orucun Kefareti Nedir?

 •   Ramazan’da mazeretsiz olarak kasten orucu bozmanın cezası olarak peş peşe tutulan altmış gün oruçtur. Buna gücü

 •   yetmeyenler altmış fakiri sabahlı akşamlı doyururlar.

 •  

 •  

  Minber Nedir? 

   
 • Camilerde İmam-Hatiplerin cuma ve bayram hutbesi okudukları basamaklı yüksekçe yerdir.

   
 •  

  Mihrap Nedir? 

   
 • Camilerde kıble yönünde bulunan ve İmam-Hatibin namaz kılarken durduğu bölümdür.

   
 •  

  Kürsü Nedir? 

   
 • Camilerde vaizlerin va’z sırasında oturdukları yüksekçe yerdir.

   
 •  

   Hutbe Nedir? 

   
 • Cuma ve Bayram günlerinde hatibin yaptığı konuşmadır.

 •  

    Mukâbele Nedir?

 •  

    Kur’an-ı Kerim’i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir.

 •  

  Sûre Nedir? 

   
 • Kur’an’ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.

   
 •  

  Ayet Nedir? 

   
 • Kur’an-ı Kerim’de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.

   
 •  

  Farz Nedir? 

   
 • Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir.

   
 •  

  Vâcib Nedir?

   
 • Farz kadar kesin olmayan, yapılması istenen şeylerdir.

   
 •  

  Sünnet Nedir? 

   
 • Peygamber Efendimiz’in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir.

   
 •  

  Hadis Nedir? 

   
 • Hz.Peygamberin sözleri veya O’nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.

   
 •  

  Mübah Nedir? 

   
 • Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.

   
 •  

  Haram Nedir? 

   
 • Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir.

   
 •  

  Helal Nedir? 

   
 • Dini bir terim olarak Dinen izin verilmiş, hakkında dini bir yasaklama ve kısıtlama bulunmayan davranışı ve onun dini-hukuki hükmünü ifade eder.

   

 • Mekruh Nedir? 
 •  
 •  Dinen yapılmaması uygun olan işlerdir.

   
 •  

  Müstehab Nedir?

   
 • (Mendup) Hz.Peygamber’in bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir.

 •  

  Teyemmüm Nedir?

 •  

    Abdest ya da boy abdesti almak için su bulunmadığı veya bulunup da kullanma imkanı olmadığı durumlarda, niyet edilerek
    temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürüp yüzü ve kolları meshetmektir.

 •  

   Gusül Nedir?

 •   Ağızı, burnun içini ve bütün bedeni yıkamaktır.

 •  

   Zekat Nedir?

 •   Dinen zengin sayılan müslümanların, belirli yerlere sarfedilmek üzere, mallarından vermekle yükümlü olduğukları belli  paydır.

 •  

    Hatim Nedir?

 •   Kur’an-ı Kerim’in baştan sona kadar okunup bitirilmesidir.

 •  

    Kâbe nedir?

 •   Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Mekke’deki Mescid-i Haram’ın içinde bulunan, Hz.İbrahim ile oğlu Hz.İsmail

 •   (A.S.) tarafından inşa edilmiş olan mukaddes ma’bettir.

 •  

    Kıble nedir?

 •   Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri taraf, Kâbe cihetidir.

 •  

   Adak Nedir?

 •   Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah’a söz vermesidir.

 •  

   Kurban Nedir?

 • Allah’a yakın olmak ve rızasına ermek için ibadet niyetiyle kurbanlık bir hayvanı kesmektir.

 •  

  Yemin Kefareti nedir?

 •  

  Yemin keffareti ile ilgili olarak Allah CC maide süresinin 89. Ayetinde Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti, bir köle azat etmektir ya da orta hallisinden on fakiri giydirmek veya onlaru doyurmaktır. Kim (bu imkanı) bulamazsa onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.

 •  

    Bid’at nedir?

 •   Dinin aslından olmadığı halde dindenmiş gibi algılanan şeylerdir.

 •  

    Ahlâk nedir?

 •  

    Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu
    davranışların bütünüdür.

 •  

    İbadet Nedir?

 •  

    Allah’a gönülden, isteyerek yönelmek ve karşılığında sevap vadedilen dinî görevleri ve  amelleri Allah’ın rızasını kazanmak
    amacıyla yerine getirmektir.

 •  

   Mü’min Kime Denir?

 •   Allah’a, Hz.Peygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere gönülden inanıp, kabul ve tasdîk eden kimsedir.

 •  

   Münafık Kime Denir?

 •   Kalben inanmadığı halde, dili ile mümin olduğunu söyleyen kimsedir.

 •  

    Kâfir Kime Denir?

 •  

    İslam dininin temel esaslarını kabul etmeyen, Hz.Peygamber’in, Yüce Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hususları inkar
    eden kimsedir.

 •  

     Mushaf Ne demektir?

 •   Kur’an-ı Kerim’in, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile bittiği şekliyle iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denir.

 •  

     Mucize Ne Demektir?

 •  

    Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispat için Allah’ın izni ile gösterdikleri hiçbir insanın benzerini yapamayacağı
    harikulade hallerdir.

 •  

    Kıyamet Ne Demektir?

 •   Yüce Allah’ın belirlediği zaman gelince kâinat düzeninin bozulup yıkılması ve dünyanın sonunun gelmesidir.

 •  

    Mahşer Ne Demektir?

 •   Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yerdir.

 •  

     Kader Ne Demektir?

 •  

    Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar meydana gelecek olayları, bunların zamanını, yerini, miktarını ve niteliklerini ezelî ilmi ile
    bilip takdîr etmesidir.

 •  

    Kaza Ne Demektir?

 •   Yüce Allah’ın ezelî ilmiyle takdîr ettiği şeylerden her birinin zamanı gelince o takdire uygun olarak yaratmasıdır.

 •  

     Kaç Çeşit İbadet Vardır?

 •   İbadetler bedenî, malî ve hem bedenî hem malî İbadetler olmak üzere üç çeşittir.

 •  

    Nafile, Kaza Nedir?

 •   Nafile; farz, vacib ve sünnet  ibadetlerin dışında sevap kazanmak için yapılan tüm ibadetlerdir.

 •  

    Kaza; vaktinde yerine getirilememiş olan farz bir ibadetin vaktinden sonra yerine getirilmesidir.

 •  

    Cennet, Cehennem, Sırat-ı Müstekîm, Berzâh Ne Demektir?

 •  

    Cennet; Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından sakınanların konulacağı ebedi mükafat yeridir.

 •   Cehennem; Azap yeridir. Allah u Tealayı tanımayanlar ve O'na karşı gelenler burada bitmek bilmeyen bir şekilde azap adileceklerin yeridir. İman edipte günahlari fazla gelenlerinde cezalarini cekecek kadar kalacaklari yerdir.

 •  

    Sırat-ı Müstakîm; Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de beyan ettiği dosdoğru yoldur.

 •   Berzah; ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimidir.r.r.

 •  

    Amin Ne Demektir?

 •   Yapılan duâ için, “Ya Rabbi Kabul buyur” demektir.

 •  

    Günah Nedir?

 •   Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olan amel, söz ve davranışlardır.

 •  

    Sevap Nedir?

 •   Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olan amel, söz ve davranışlardır.

 •  

     Esmâ-i Hüsnâ Nedir?

 •   Yüce Allah’ın en güzel isimleri anlamına gelir.

 •  

    Yeryüzünde İlk Mabed Neresidir?

 •   Yer yüzende ilk mâbed, Kâbe-i Muazzama’dır.

 •  

    Kelime-i Tevhit Ne Demektir?

 •   Allah’tan başka ilâh yoktur, Muhammed O’nun elçisidir” anlamındaki  “Lailâhe illâllah, Muhammedürresûlullah” ifadesidir.

 •  

    Kelime-i Şehadet Nedir?

 •  

     “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna  şahitlik ederim” anlamındaki, “Eşhedü
    en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne   Muhammeden abduhû ve rasûlühü” ifadesidir.

 •  

    Hayır Nedir?

 •   Hayır, Yüce Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olan güzel amellerdir.

 •  

    Kul Nedir?

 •   Allah’ın hüküm ve tasarrufu altındaki tüm insanlar demektir.

 •  

   Allah’ın Rızası Ne Demektir?

 •   Yapılan herhangi bir işten Allah’ın hoşnut olmasıdır.

 •  

    Duâ Nedir?

 •   Kulun istek ve arzularını uygun bir üslupla Allah’a arzetmesidir.

 •  

    Câiz Nedir?

 •   Yapılması dinen yasak olmayan şeydir.

 •  

    Tefsir nedir?

 •    Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak demektir.

 •  

     Meâl nedir?

 •  

    Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur’an
    tercümeleri için kullanılmaktadır.

 •  

   Sadaka Nedir?

 •   Zekat dışında ibadet niyetiyle fakirlere yapılan yardımlardır.

 •  

    Takvâ Nedir?

 •  

    Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmaktır.

 


Link Takas Bs-Aktif Link Takas Pinoki Hackerten Link Takas
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol